Category Sản phẩm: Tấm ốp nội thất không phủ film

Tấm ốp gỗ nhựa trong nhà W202 MG39

Màu sắc: Bề mặt film PVC vân gỗ (Mã màu tham khảo trên catalogue) Quy cách tiêu chuẩn: 204.5x30x2850/yêu cầu Quy cách hiệu dụng: 195x30x2850/yêu cầu.

Tấm ốp gỗ nhựa trong nhà W202 MG39

Màu sắc: Bề mặt film PVC vân gỗ (Mã màu tham khảo trên catalogue) Quy cách tiêu chuẩn: 204.5x30x2850/yêu cầu Quy cách hiệu dụng: 195x30x2850/yêu cầu.

Scroll to Top